HOME node 1Welkom op de website van

VRIENDSCHAP en VERDRAAGZAAMHEID.BELANGRIJKE MEDEDELING


               Op deze website kan men het verhaal lezen over de dictatoriale eerzucht van Probus Belgium C.I.C. en tevens vernemen hoe het bestuur van Probus Leuven Vesalius het huishoudelijk club reglement wettelijk overtreedt om een ondervoorzitter aan te stellen in plaats van deze te verkiezen. Ik wil dit verhaal brengen voor de Probus leden die er na mij komen omdat ze wel degelijk beseffen dat "dictatoriale eigenzinnige eerzucht" niet kan in een vereniging waar men onderlinge vriendschap en verdraagzaamheid wil beleven.

               Omwille van een onwettige aanstelling van een ondervoorzitter in november 2015 door het bestuur van Probus Leuven Vesalius is de website van Probus Leuven Vesalius niet meer beheerd sinds 06 April 2017.

               Tegenstrijdig met het huishoudelijk reglement heeft het bestuur van de club, niettegenstaande er twee kandidaten waren, geen geheime verkiezingen gehouden en, zonder meer beslist, één van de kandidaten, Jef Ketelslegers, aangesteld als ondervoorzitter. Zonder enige vorm van rechtzetting werd later, in 2018, deze onwettig aangestelde ondervoorzitter aangesteld als voorzitter. Onbegrijpelijk voor een club waar vriendschap en verdraagzaamheid thuis hoort !

               Zodra deze onregelmatigheden ophouden te bestaan kan de website van Probus Leuven Vesalius opnieuw beheerd kunnen worden. Niettegenstaande verscheidene pogingen van mij om dit voor eens en altijd op te lossen, weigert het bestuur van Probus Leuven Vesalius iets te ondernemen deze onrechtvaardigheid recht te zetten en is het noodzakelijk dit de melden op de website van de club. Integendeel, het voltallig bestuur van 2021-2019 meldt me zelfs schriftelijk dat ze niets wil ondernemen.

               De dictatoriale eerzucht door Probus Belgium C.I.C., Nationale coördinatoren en Regionale coördinatoren, wordt in deze website uitvoerig toegelicht.

               Omdat de "Multi-sites Configuration" website van Probus Belgium, door Claudine Higuet in 2015 vervangen werd door een "Single-site Configuration" website, beschikte de Probus clubs van België niet meer over een eigen website.

               Door deze dictatoriale eerzucht van de Franstalige nationaal coördinator, Claudine Higuet, gesteund door volgzame brave Nederlandstalige regionaal coördinators zoals Paul Van Calster, Yvan Vandewalle, Gauthier De Branbandere om de voornaamste volgers van de vier Nederlandstalige coördinators te noemen, werden alle (meer dan 100) Probus clubwebsites van het internet geveegd. Deze heren hebben het lef om een beslissing te nemen zonder kennis te hebben van de materie van software en/of websites.

               Deze unieke gelegenheid om onze generatie meer en meer vertrouwd te maken met de digitale technologie werd van meer dan honderd "club-ICT-verantwoordelijken" afgenomen. In deze omstandigheden heb ik mijn ontslag als webmaster Probus Belgium genomen.

Lees het volledige verhaal:

               Sommige Probus clubs namen het initiatief om een eigen website op het internet aan te maken. Om deze clubs te ondersteunen werd deze website ontwikkeld en verschillende clubs werden, en worden nog altijd, door mij ondersteunt. Probus clubs, die met drupal werken of willen werken, kunnen op mijn steun rekenen. Enkele Probus clubs die deze weg al gevolgd hebben zijn:

               Probus Belgium C.I.C. is een Coördinatie en Informatie Center voor de België Probus clubs. Nu in 2020, na zoveel jaren, is de Probus Belgium website geen waardige website om de Probus clubs te vertegenwoordigen op internet en te fungeren als coördinatie en informatie voor de clubs. Het is een zuivere Probus Belgium C.I.C aangelegenheid die door de clubs financieel gesponsord wordt. Daarom werd de website "Probus Drupal" op het internet aangemaakt.

               Deze "Probus Drupal 8" website is een migratie van de "Probus Drupal" website naar "Probus Drupal 8". De eerste versie in "Drupal 7" stond op het internet sinds 18 maart 2014.

               Etienne Gilbart die toen deze beslissing als regionaal coördinator van "Brabant Wallon / Hainaut / Bruxelles" achter de coulissen geëist had, heeft meer dan vier jaar gesukkeld om uiteindelijk een joomla website op internet te publiceren. In hoever deze website waardig is om een Probus organisatie van meer dan 4.000 leden te vertegenwoordigen, kan men het best vaststellen met een bezoek van deze site.

               Niettegenstaande het Probus Belgium C.I.C. de functie heeft om een Coördinatie en Informatie Center te zijn voor de Probus clubs, is daar weinig of niets van te merken op de website van Probus Belgium. Het C.I.C. fungeert zoals een bestuur met een dictatoriale eerzucht. De HEREN, Nationale Coördinatoren, gedragen zich als hoog geplaatste individuen die daarom geen dialoog kunnen voeren met een eenvoudig Probus lid. Om de Nederlandstalige Probus clubs toch een website te bezorgen vóór de clubs werd in november 2019 de website: "Probus Vlaanderen" op internet aangemaakt. De nationaal coördinator, Gauthier De Brandere, samen met alle Nederlandstalige Probus clubs werden hiervan in kennis gesteld. Op mijn vraag aan het C.I.C. of dit initiatief positief onthaald en gesteund zou worden door Probus Belgium, heb ik pas in maart 2020 onwettige eisen en bedreigingen mogen ontvangen.

               Om Probus leden en vrienden te steunen in deze "lockdown" periode, werd via deze website een actie ondernomen "BLIJF IN UW KOT". Dit werd door velen positief ervaren en de website had op enkele dagen meer dan duizend vijfhonderd bezoekers. En toen vond het Probus Belgium C.I.C. het nodig om onwettige eisen te stellen, zoals alle domeinnamen met de term "Probus" van het internet te verwijderen en om de teksten, die zogezegd van het jaarboek werden gekopieerd, te verwijderen, alsook de links naar de websites van de Probus clubs te verwijderen. Een voorstel om deze situatie met een dialoog op te lossen werd tot tweemaal toe geweigerd.


               Daarom worden, zoals destijds verder op deze website uitvoerig uiteen gezet, nu ook voor Probus clubs website instructies gemaakt, die nu ook op deze website ter beschikking staan. Bovendien, zullen Probus clubs, die met drupal werken of willen werken, op mijn steun kunnen rekenen. Meer informatie, via menu: ICT CORNER of klik op: